Hondenvereniging Zuid-Limburg

deelname lesseninschrijvingen Pups
via DIT DEELNAMEFORMULIER (KLIK HIER)

A, B, C, D-klas: Donderdag 19u30 & zondag 10u00

  

 (Vanaf zondagmiddag kan je je inschrijven tot volzet voor de donderdagles,
vanaf donderdagmorgen tot volzet voor de zondagles.

Bevestiging van jouw deelname volgt normaliter de dag voor aanvang van de les.
Geen bevestiging ontvangen is volzet en dus geen deelname mogelijk.)
 
 
Richtlijnen
elk lid (oud of nieuw) dient zich in te schrijven in 2022
na betaling van het lidgeld op DIT INSCHRIJVINGSFORMULIER (klik hier)

Regels inschrijvingen
 • De pups schrijven elke les digitaal in met naam, geboortedatum hond, klas of nieuw en e-mailadres. (Mogelijk dat niet elke lesdag kan ingeschreven worden omwille van capaciteit bereikt.)

 • De leden worden chronologisch volgens tijdsstempel van de inschrijving automatisch geselecteerd tot deelname aan de lessen. Er zijn geen voorrangsregels of wordt geen rekening gehouden met voorkeuren.

 • Jouw inschrijving en uur van deelnemen aan de les, inclusief terreinnummer is pas bevestigd wanneer je een bevestigingsmail terug hebt ontvangen van ons. (Zondag: zaterdagmiddag; Donderdag: woensdagavond)

 • Inentingen + identificatiegegevens van de hond worden getoond aan de hand van een foto die wordt terug gemaild op de bevestigingsmail van de deelname aan de eerste les.

 • Er zijn geen onderlinge wissels mogelijk. Als je jouw uur en dag kreeg, dien je je daaraan ook te houden.

 • Indien je niet komt opdagen op een gepland lesmoment zonder verwittigen, wordt jouw volgende inschrijving met één les achteruit geschoven.

 • Elk lid dient na zijn tweede les, vanaf oktober;  €25 inschrijvingsgeld gestort te hebben op de rekening van de club BE97 7351 3129 5649 met vermelding 'lidgeld 2022 en jouw naam'.

 • Jouw deelname kan zonder betaling worden geweigerd.

 • Er worden in geen geval lidgelden terugbetaald.

Clubregels
 
 • Pups; Hou de website in't oog voor een inschrijving voor een volgende les.
 • De parking, binnen het terrein, is enkel toegankelijk voor instructeurs en bestuursleden. Dit om voldoende afstand te kunnen bewaren.
 • Parkeren kan aan de straatkant langs het terrein of op de veldweg.
 • Doorgangen (poortjes) worden niet geblokkeerd.
 • Het terrein is geen plasweide. Schepjes aan de poeptonnen gebruiken AUB. 
 • Water voor je hond kan worden genomen aan het toilet. Er worden geen emmertjes door ons geplaatst.
 • Handontsmettingsgel is beschikbaar.

 • Een verantwoordelijke houdt toezicht, gelieve dus alle respect te hebben voor eventuele opmerkingen.

 • Nieuwe leden moeten zich via dit inschrijvingsformulier registreren als lid na een proefles. Alle info voor nieuwe leden vind je hier.